شرکت مهنــدسی و بــازرگـانی پاژندپاد

شرکت مهنـدسی و بازرگانی پاژندپاد فعالیت خود را با اجرای تاسیسات مکانیکی پروژه‌هـای مختلف مسکـونی ، بیمارستانی و صنعتی شروع کرده است و در راستای نیل به اهداف خود که ارائه هرچه بهتر خدمـات مهنـدسی می بـاشد در سـال‌های اخیر ، قدرت خود را در حوزه طراحی سیستم‌های تهویه مطبـوع افزایش داده است و در حال حاضر با در اختیار داشـتن مهندسـان طراح ، قادر به طراحی کلیه سیستـم‌های تاسیـسات برقی و مکانیکی پروژه‌هـای مختلـف می بـاشد . این شرکت در کنار فعالیـت‌های مهنـدسی ، فعالیت بازرگانی خود را در حوزه اقلام و تجهیـزات مربـوط به سیـستـم‌های نویـن تهویـه مطبـوع را آغاز کرده است و علاوه بر تامیـن اقـلام و تجهیـزات وارداتی مورد نیاز در پـروژه‌های مختلف مفتـخر است به عنوان نماینـده انحصاری تجهیـزات تهویـه مطبـوع ساخت کمپـانی فراست (Frost) ایتالیا در ایـران (تولیـد کننده انواع فن کویـل ، چیلر ، پکیج یونیت ، پـرده هوا )،  کمپـانی Frascold ایتالیا ( تولید کننده انواع کمپرسـورهای اسکرو و رفت و برگشـتی جهت سیستم های برودتی و تهویه مطبوع )  ،کمپـانی Elta Fans انـگلسـتان (تولیـد کننده سیستـم‌های هوشمند تهویه و تخلیه دود پارکیـنگ ) ،  کمپـانی Evocell تولید کننده انواع عایـق‌های الاستـومـری IT-FLEX ایتـالیا ، و همچنیـن کمپانی DOGU  (تولیـد کننده انواع هواسازهای ساختـمانی و بیمارسـتانی با بـرند FourSeason ترکیـه) مشغول به فعالیت می باشد .