شرکت پاژندپاد / دانشنامه / نصب و راه اندازی کمپرسورهای رفت و برگشتی فراسکلد قسمت پنجم

بهره برداری و نگهداری کمپرسورهای فراسکلد

راه اندازی کمپرسور

انجام آزمایش فشار ضروری نمی باشد. در شرایطی که روش آزمایش شما شامل یک تست فشار برای مدار تبرید باشد, شیر های قطع کن باید بسته نگه داشته شوند, مگر اینکه آزمایش فشار با فشارهایی که بیش از 30 بار در سمت بالا و 20.5 بار در سمت پایین نباشند, انجام شود. از طرف دیگر, به شرط آنکه فشارها در محدوده قابل قبول کمپرسور فراسکلد حفظ شود, آزمایش نشتی را می توان با پیروی از دستورالعمل های EN378-2انجام داد. اطمینان حاصل کنید که آزمایش با نیتروژن فاقد اکسیژن OFN, از یک سیلندر مجهز به کاهنده فشار و شیر اطمینان انجام می پذیرد.
! انجام آزمایش نشتی با HFC ممنوع است. از آنجایی که HFC ها را نمی توان به عنوان گاز ردیاب استفاده کرد, پراکندگی آنها در محیط غیر قانونی می باشد. بدین ترتیب در صورت تماس OFN با HFC, دیگر نمی توان آن را به محیط بازگرداند؛ بلکه باید بر اساس همان قوانینی که در زمینه مدیریت زباله های حاوی HFC اجرا می شود, بازیابی شده و از بین برود.

بهره برداری و نگهداری

در اینجا به شرح رایج ترین موارد عملیات نگهداری می پردازیم:
دماها و فشار های عملیاتی برای مقایسه با مواردی که برای اولین راه اندازی در گزارش دستگاه ذکر شده است.
  • سطح و دمای روغن
  • تجهیزات کنترل و ایمنی (سوئیچ فشار, سوئیچ ایمنی, سلونوئیدها)
  • کنترل برق و اتصالات: محکم شدن پیچ و مهره ها و بازرسی بصری عایق کابلها
  • شارژ مبرد
  • تست نشت
  • تعویض روغن
معمولا برای چیلر و پکیج ها تعویض روغن ضروری نمی باشد. برای مجموعه های نصب شده و کاربری های نزدیک به محدوده عملکرد, اولین تعویض روغن بعد از حدود 100 ساعت کار توصیه می شود. پس از آن, تعویض روغن برای هر 10 تا 12 هزار ساعت کار انجام خواهد شد.

کمپرسور های دو مرحله ای فراسکلد

نمودارهای سیستم های دارای کمپرسورهای دو مرحله ای فراسکلد با و بدون خنک کننده مایع, به شرح ذیل می باشد.

suction valve

suction manifold

1st stage compressor head

1st-2nd stage manifold

2nd stage compressor head

discharge valve

2nd stage compression line

oil separator

oil return

condenser

filter dryer

liquid subcooler

solenoid valve

sight glass

thermostatic expansion valve

thermostatic expansion valve bulb

liquid separator

suction line

suction filter

1st+2nd stage liquid injection line

equalization on evaporator

liquid injection valve

bulb of liquid injection valve

liquid receiver

evaporator

External   equalization

HEI heat exchanger inlet

HEO heat exchanger outlet

LI liquid inlet

 LO liquid outlet

 

نمودار سیستم خنک کننده بدون خنک کننده مایع

نمودار سیستم خنک کننده بدون خنک کننده مایع

نمودار سیستم خنک کننده با خنک کننده مایع

نمودار سیستم خنک کننده با خنک کننده مایع