شرکت پاژندپاد / دانشنامه / راهنمای راه بری میکروپروسسور برند دیکسل مدل 207 چیلر FROS