شرکت پاژندپاد / دانشنامه / راهنمای راه بری میکروپروسسور برند دیکسل مدل 115 چیلر FROST