فن تخلیه دود

Loading
ELTA FANS

فن تخلیه دود

فن تخلیه دود،Smoke Fans
فن تخلیه دود
ELTA FANS
فن های آکسیال اگزاست (Extract) :
وظیفه اصلی تخلیه دود از شفت های عمودی توسط فن های اگزاست Extract صورت می پذیرد . 
فن های اگزاست از قطر 315 mm تا  قطر  2000 mm و بر اساس شرایط استاندارد EN 12101-3 ساخته می شوند.
این فن ها قابلیت کارکرد تا دمای 200 و 300 درجه سانتی گراد تا قطر 2000 میلی متر برای مدت 2 ساعت و تحمل دما تا 400 درجه سانتی گراد برای فن ها تا قطر 1250 میلی متر برای مدت 2 ساعت را دارد و در دو مدل دو دور و تک دور تولید می گردد.
با توجه به وجود سیستم کنترل مرکزی و سنسورهای CO ، سیستم قابلیت فرمان تغییر دور به فن های اگزاست را به وسیله اینورتور خواهد داشت .

smokefans-فن تخلیه دود