فن کوئل کانالی مدل DAT

Loading
FROST ITALY فراست ایتالیا

فن کوئل کانالی مدل DAT

فن کوئل کانالی مدل DAT
FROST ITALY فراست ایتالیا

 

  • فن کوئل کانالی از ظرفیت 800 الی 6500 سی اف ام  در دو نوع 2 لوله ای و 4 لوله ای
  • مجهز به فن فلزی
  • مجهز به پلنوم هوای برگشت به همراه فیلتر
  • افت فشار خارجی از 100 پاسکال تا 300 پاسکال