گواهینامه LPCB

Loading
ELTA FANS

گواهینامه LPCB

گواهینامه LPCB
ELTA FANS
موسسه تحقیقات ساختمان BRE (Building Research Establishment) با سابقه 90 سال در انگلستان دارای دو واحد اصلی با نام‌های BRE Group و BRE Global است که هر یک به تنهایی وظیفه تحقیقات، تست و صدور تأییدیه در زمینه ایمنی ساختمان‌ها را برعهده دارند.
مطابق خط ‌مشی اصلیBRE Global ، مأموریت این سازمان حفاظت از انسان، اموال و محیط زیست بیان شده است. 
LPCB (Loss Prevention Standards Board) یک موسسه استاندارد تأیید شده توسطBRE Global  بوده و ویژه محصولات صنعت ایمنی از حریق است. LPCB لیستی از محصولات و شرکت‌هایی که در زمینه آتش‌نشانی و ایمنی موردتأیید هستند را در کتابی مرجع، با عنوان کتاب قرمز منتشر می‌کند. در این مرجع حداقل الزامات مورد تأیید این موسسه گردآوری شده است که برای مشخص کننده ها (Specifiers)، قانون‌گذاران (Regulators)، طراحان (Designers) و مصرف کنندگان (End Users) صنایع آتش نشانی و ایمنی کاربرد دارد. این کتاب شامل دو جلد میباشد که در جلد اول، انواع خدمات و محصولات کشف، اعلام و اطفای حریق به روش فعال (Active) و همچنین لیست شرکت‌های دارای گواهینامه ثبت گردیده است. جلد 2 کتاب شامل، انواع سیستم‌های ایمنی، حفاظتی، مدیریتی و محصولات ساختمانی که با روش غیر فعال (Passive) از بروز حریق پیشگیری می‌کنند، به انضمام اطلاعات زیست‌ محیطی در بخش‌های مستقل معرفی شده اند.
تأییدیه LPCB در واقع پروسه انطباق و ارزیابی اصول و مبانی‌ای‌ است که توسط سازمانی مستقل از تولیدکننده یا مصرف‌کننده تعریف می‌شود. الزامات و آئین‌نامه‌هایی که توسط LPCB تعیین و براساس آن گواهینامه صادر می‌شود، اطمینان خاطریست برای مصرف‌کنندگانی که جان و مالشان به‌شدت، متأثر از صحت عملکرد این دسته از محصولات و خدمات است. (حتی در برخی نقاط دنیا، تأییدیه‌ها و آئین‌نامه‌های LPCB ، به‌عنوان آیین‌نامه‌ اجباری تلقی می‌شود.(
 LPCB به عنوان ناظر، در هر بخش، طرح و برنامه تأییدیه خود را براساس اطمینان از حصول کیفیت و اجرای حداقل مقادیر، ارزش‌های فنی و آزمایشات مستمر بر روی محصولات تولیدکنندگان، طی بازرسی و تست‌ها تنظیم می‌کند. 
دارابودن تأییدیه LPCB مزایای بسیاری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صنعت ایمنی از حریق دارد که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- ضرورت اطلاع مصرف‌کنندگان از اینکه آیا محصول موجود براساس مشخصات و الزامات معین‌شده، تولید شده است؟ 
الزاماتی همچون: رعایت ایمنی حین تولید، اثرات زیست‌محیطی، دوام، انطباق‌پذیری، تناسب با نوع کاربری و شرایط تعریف‌شده مشتری و ...
- کاهش خطرات ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت، نصب و اجرای پروژه‌ها برای پیمانکاران و کارفرمایان 
- کاهش خسارات مالی ناشی از عدم رعایت صحیح مواد و مصالح ایمنی 
- صرفه‌جویی در زمان، به‌دلیل سرعت در انتخاب محصول یا خدمات موردنیاز 
- رشد فروش محصولات دارای تأییدیه معتبر که در سطح جهانی دارای اعتبار مقبول می‌باشد.
- به محصول یا خدمات ارزش افزوده می‌دهد.
- پوشش مسئولیت برای تولیدکنندگان، به‌نحوی که اثباتی است برای تولیدکنندگان یا پیمانکاران که از روش‌ها و متدهای مدرن و مطمئن برای تولید یا ارائه خدمات پیروی می‌کنند.
همچنین  LPCB ازطریق اتصال با سرویس خدمات پس از فروش سلطنتی انگلستان (United Kingdom Accreditation Service) توانسته است برای کاربری‌های خاص نیز گواهینامه صادر کند که در اینصورت لوگوی آنها در کنار یکدیگر برای تولیدکننده یا خدمات‌دهنده قابل استفاده است. 

WWW.REDBOOKLIVE.COM