التا فن انگلستان (Elta Fans)

التا فن

 

التا فن (Elta Fans) در سال 1974 فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با دارا بودن استاندارد LPCB به عنوان بزرگترین سازنده تجهیزات تهویه و تخلیه دود پارکینگ (Car Park Fans) در پروژه های بزرگ جهان حضور دارد . شرکت پاژند پاد (Pajand Pad ) نماینده انحصاری شرکت التا فن (Elta Fans) انگلستان مفتخر است با دارا بودن مـهندسیــن مـجرب و نیرو هـای مـتخصـص نسـبـت به طراحی، نصـب، اجـرا و راه انـدازی سیـستم های مدیریت دود
(Smoke Management) به عنوان شرکت مورد تائید صلاحیت سازمان آتش نشانی تهران WWW.125.Tehran.irدر پروژه های بزرگ ایران حضور یابد.

شرکت پاژند پاد نماینده انحصاری محصولات التا فن انگلستان (Elta Fans) در ایران می باشد.
جت فن های تونلی (Axial jet fans) – جت فن های سانتریفیوژ (Centrifugal jet fans)
فن اگزاست (Extract fan) - ، فن تامین هوای تازه (Supply fan)


محصولات Elta فن

فن تخلیه دود
ELTA FANS
فن تخلیه دود،Smoke Fans
فن تأمین هوای تازه
ELTA FANS
فن تأمین هوای تازه,Long & Short Cased axial Fans