» محصولات » FrasCold » انواع کمپرسور

انواع کمپرسور

نامه نمایندگی

- کمپرسورهای اسکرو فراسکلد :

کمپانی فراسکلد دارای رنج متنوعی از انواع کمپرسورهای اسکرو  ( Screw )با توان 50 تا 310 اسب و قدرت جابجایی 120 تا 1085 مترمکعب در ساعت می باشد که این کمپرسورها قابلیت کارکرد با انواع مبرد شامل R1234yf , R1234ze , R134a , R404A , R507A , R22 & R717 ( NH3 ) می باشد که متناسب با نوع کاربری و ظرفیت مورد نیاز قابل انتخاب می باشد . همچنین در این دسته از کمپرسورها ، متناسب با شرایط عملکرد می توان از کمپرسورهای اینورتر استفاده نمود .

- کمپرسورهای پیستونی فراسکلد :

کمپانی فراسکلد دارای رنج متنوعی از انواع کمپرسورهای پیستونی ( Reciprocating ) در دو نوع تک مرحله ای و دو مرحله ای ( 2 ، 4 ، 6 و 8 سیلندر ) با توان 0.5 تا 80 اسب و قدرت جابجایی 4 تا 239 مترمکعب در ساعت می باشد که این کمپرسورها قابلیت کارکرد با انواع مبرد شامل R1234yf , R1234ze , R134a , R290 , R1270 , R600A , R407F , R22 & R717 ( NH3 ) می باشد که متناسب با نوع کاربری و ظرفیت مورد نیاز قابل انتخاب می باشد . همچنین در این دسته از کمپرسورها ، متناسب با شرایط عملکرد می توان از کمپرسورهای اینورتر و یا سازگار با گاز CO2 استفاده نمود .