» محصولات » FrasCold » انواع کمپرسور » کمپرسور رفت و برگشتی فراسکلد

کمپرسور رفت و برگشتی فراسکلد

ATEX Series
کمپرسور های مدل ATX فراسکلد با توجه به الزامات اروپا ساخته شده است
Two-Stage Series
کمپرسورهای دو مرحله ای فراسکلد برای درجه حرارت های پایین و دماهای انجماد بکار گرفته میشود .
Standard Series
کمپرسورهای رفت و برگشتی فراسکلد دارای ظرفیت های مختلف با دو ، چهار ، شش و هشت سیلندر و گذر جریان گاز 4 تا 239 متر مکعب بر ساعت و قدرت 5/0 الی 80 اسب می باشد .
Standard Series