» محصولات » FrasCold » انواع کمپرسور » کمپرسور اسکرو فراسکلد

کمپرسور اسکرو فراسکلد

کمپرسورهای اسکرو فراسکلد
کمپرسورهای اسکرو فراسکلد دارای طیف گسترده ای از مدل ها با جابجایی گاز 199 الی 1085 متر مکعب بر ساعت و قدرت 50 الی 310 اسب می باشد.