شرکت پاژندپاد / پروژه ها

پروژه ها

ترمینال فرودگاه کیش

ساختمان مرکزی بانک صادرات اهواز

اتاق بازرگانی

مجتمع تجاری - اداری افریقا / تهران

ساختمان ایثار ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان/تهران

ساختمان اداری گرگان

مجتمع تجاری ارگ/ تهران

پروژه آصف / تهران

مجتمع تجاری اداری شهاب / تهران

مجتمع مسکونی تجاری الهیه/تهران

مجتمع تجاری اداری جام / تهران

ساختمان مرکزی بانک شهر/تهران

اداره کل پیام بازرگانی صدا و سیما/تهران

ساختمان بنیاد شهید

مجتمع تجاری اداری باهنر / تهران

هتل جهان/مشهد

ساختمان مدیریت بانک ملت استان فارس / شیراز

مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی کشتیرانی شیان / تهران

ساختمان مدیریت بانک صادرات استان گلستان /گرگان

شرکت سرمایه گذاری مسکن / فرشته یزد

ساختمان اداری و تجاری تبریز

پروژه پاسداران

پروژه دانشکده داروسازی بندرعباس

پروژه بیمارستان پوست رازی

پروژه فولاد تکنیک اصفهان

کلینیک سبز شهر

ساختمان اداری بانک مسکن البرز

ساختمان مرکزی شستا

پروژه آریا ساسول(عسلویه)