شرکت پاژندپاد » پروژه ها

پروژه ها

ترمینال فرودگاه کیش

ترمینال فرودگاه کیش

ساختمان مرکزی بانک صادرات اهواز

ساختمان مرکزی بانک صادرات اهواز

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگانی

مجتمع تجاری - اداری افریقا / تهران

مجتمع تجاری - اداری افریقا / تهران

ساختمان ایثار ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان/تهران

ساختمان ایثار ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان/تهران

ساختمان اداری گرگان

ساختمان اداری گرگان

مجتمع تجاری ارگ/ تهران

مجتمع تجاری ارگ/ تهران

پروژه آصف / تهران

پروژه آصف / تهران

مجتمع تجاری اداری شهاب / تهران

مجتمع تجاری اداری شهاب / تهران

مجتمع مسکونی تجاری الهیه/تهران

مجتمع مسکونی تجاری الهیه/تهران

مجتمع تجاری اداری جام / تهران

مجتمع تجاری اداری جام / تهران

ساختمان مرکزی بانک شهر/تهران

ساختمان مرکزی بانک شهر/تهران

اداره کل پیام بازرگانی صدا و سیما/تهران

اداره کل پیام بازرگانی صدا و سیما/تهران

ساختمان بنیاد شهید

ساختمان بنیاد شهید

مجتمع تجاری اداری باهنر / تهران

مجتمع تجاری اداری باهنر / تهران

هتل جهان/مشهد

هتل جهان/مشهد

ساختمان مدیریت بانک ملت استان فارس / شیراز

ساختمان مدیریت بانک ملت استان فارس / شیراز

مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی کشتیرانی شیان / تهران

مجتمع رفاهی، ورزشی و آموزشی کشتیرانی شیان / تهران

ساختمان مدیریت بانک صادرات استان گلستان /گرگان

ساختمان مدیریت بانک صادرات استان گلستان /گرگان

شرکت سرمایه گذاری مسکن / فرشته یزد

شرکت سرمایه گذاری مسکن / فرشته یزد

ساختمان اداری و تجاری تبریز

ساختمان اداری و تجاری تبریز

پروژه پاسداران

پروژه پاسداران

پروژه دانشکده داروسازی بندرعباس

پروژه دانشکده داروسازی بندرعباس

پروژه بیمارستان پوست رازی

پروژه بیمارستان پوست رازی

پروژه فولاد تکنیک اصفهان

پروژه فولاد تکنیک اصفهان

کلینیک سبز شهر

کلینیک سبز شهر

ساختمان اداری بانک مسکن البرز

ساختمان اداری بانک مسکن البرز

ساختمان مرکزی شستا

ساختمان مرکزی شستا

پروژه آریا ساسول(عسلویه)

پروژه آریا ساسول(عسلویه)